20/04/2018

Culture Development – Еднаш свет изградив… [Дип / Кран, 2015]

Врските, човечките, не фејсбуковските, се особено замрсен факт во животот. Тие не се собираат, одземаат, делат или множат како бројките и буквите во алгоритамот на Марк Закерберг. Равенките и командите што се смислуваат под негов надзор веројатно ќе се усовршуваат до негдоглед за да предвидат што сакаме во „тајмлајнот“ уште пред сами да го посакаме, […]

Прочитајте

Претплата без уплата:

Subscribe via RSS

Архиви